HN KHÁCH HÀNG TẬP ĐOÀN THIÊN LONG (9 TỈNH)

By admin at 08/07/2020

Tập đoàn Thiên Long và Công ty Thiên Long Hoàn Cầu đã tổ chức Hội nghị Khách hàng năm 2019 tại 9 tỉnh thành trên cả nước tron hai ngày 10 và 13 tháng 06 năm 2019. Việc tổ chức đồng loại sự kiện tại nhiều điểm trong cùng một ngày, cùng một thời điểm

0906.023.537